Hillareds kyrka

Hillared är en tätort i norra delen av Svenljunga kommun, Västra Götalands län. Den är belägen strax intill riksväg 27 c:a 20 km sydost om Borås och c:a 17 kilometer norr om Svenljunga. Ån Ätran rinner genom orten. Konfektionsföretaget Bergis AB hade sitt centrala verksamhet förlagd till denna ort. På sjuttio- och åttiotalet var den huvudsakliga tillverkningen Bergis-jeans, som på den tiden var bland de mest sålda och populära i landet. Nu har företaget bytt namn till Berendsen och tillverkar arbetskläder.

Hillareds kyrka från 1100-talet har vackra takmålningar. Det finns även en trädörr från åren då danskarna invaderade västra Sverige. Sägen säger att dåvarande klockaren grävde ner kyrksilvret någonstans i nejderna, när danskarna kom. Silvret har än idag inte hittats.

Hillareds socken ingick i Kinds härad och ligger nu i Svenljunga kommun. Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Hillareds församling och för de borgerliga frågorna till Hillareds landskommun. Denna senare inkorporerades 1952 i Lysjö landskommun som sedan 1974 uppgick i Svenljunga kommun. Församlingen uppgick 1 januari 2006 i Sexdrega församling.

Socknens landareal är 35 kvkm och 2000 fanns där 924 invånare. Tätort i socknen är Hillared som 2005 hade 591 invånare.