Dödisområdet

I Hillareds sydöstra hörn finns ett geologiskt intressant område. Detta har skapats genom att stora ”döda” isblock från inlandsisen blivit liggande där vi nu ser sjöar. Mellan dessa har som ett när samlats grus och sand, som smält loss från isen. Liknande områden finns på flera ställen i Sverige men detta är ovanligt stort och sträcker sig ända ned till söder om Sexdrega samhälle.

Såken

Sjön Såken har på många sätt haft betydelse för Hillared. Runt denna samlades under lång tid ett stort antal torp. Sjön var då den naturliga kommunikationsvägen under den största delen av året, antingen med båt eller över isen.

Under 1400-talet sänkteas sjön betydligt genom den sprängning med 300 sidor fläsk, som beskrivs på gravtavlan på kyrkan. Detta innebar att stora landarealer tillkom främst runt Torsered.

På senare tid har sjön utnyttjats för elkraftproduktion. Under större delen av 1900-talet drev Almedals fabriker i Dalsjöfors kraftverket för egen räkning med kraftledning runt Såken till Dalsjöfors. Kraftverket används fortfarande men har nu övergått i annan ägo.

Skolan

Då skolplikten tillkom på 1800-talet byggdes med tiden en småskola i östra delen av det nuvarande samhället. En skola för de högra klasserna byggdes i andra änden av socknen strax intill kyrkan.

I dessa lokaler bedrevs skolan till och med 1949 då den nya skolan stod klar. Under en tid bedrevs också undervisning i gamla missionshuset. I samtliga dessa gamla lokaler bedrevs undervisningen som varannandagsskola med två klasser i varje grupp. D.v.s. den ena klassen gick den ena dagen och den andra klassen den andra dagen.

Den nya skolan har sedan byggts ut betydligt och inrymmer idag klasser från förskoleklass till årskurs 6.