Kartan visar en vandringsled runt sjön Såken, som röjts och markerats av Hillareds Byalag med början 2003. Leden går huvudsakligen i Hillareds församling men passerar också Sexdrega, Ljushult och Toarps församlingar. Leden går på skogsvägar, gamla stigar och på några ställen på nyröjda stigar. Några passager innebär att leden inte lämpar sig för cykel eller barnvagn. Vid val av sträckning har vi försökt att ha så god kontakt med sjön som möjligt men då stränderna på många ställen är mycket svårforcerade har vi valt mer lättvandrade stigar en bit in i skogen. Leden kommer att utvecklas och märkas om allt eftersom vi hittar bättre sträckning. Eftersom vi tycker att det är viktigare att lära sig lite om de platser vi passerar än att komma runt på kortast möjliga tid följer här lite information om platser utmed leden. Tanken är att man skall kunna gå leden åt vilket håll som helst och börja var som helst men i denna beskrivning har vi valt att gå medsols med början vid ”Getabroa”, som är ledens sydligaste punkt. Följande information är hämtat från respektive sockenböcker och där kan mera detaljer läsas.