Gunilla och Daniel von Schedvins stiftelse… 

Schedvinska stiftelsen eller Gunilla och Daniel von Schedvins stiftelse är en stiftelse som har sitt säte i Hillared, Svenljunga kommun och har som ändamål att gagna kyrkliga och humanitära intressen i den del av Sexdrega församling som tidigare utgjorde Hillareds församling.

Styrelsen för stiftelsen består av fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter:

Ordförande Kyrkoherde Patric Cerny
Advokat Ulf Ahlstedt
Göran Svensson
Johan Björkman

samt
Ruth Claesson
Stefan Augustsson

Vad gör stiftelsen?

De flesta Hillaredsbor har nog någon gång hört talas om stiftelsen. Man kan säga att Stiftelsen består av två delar, en del som ger avkastning och en del som delar ut avkastningen antingen till kyrkliga ändamål eller till humanitära ändamål, allt enligt stadgarna.

Den största delen av intäkterna till stiftelsen kommer från skogsavverkningar på den ca 1000 ha stora skogsfastigheten som stiftelsen äger. Andra inkomster kommer från jaktarrenden, fiskearrenden, jordbruksarrenden och en del inkomster från värdepapper.

Utdelningen från stiftelsen skall deals ut till hillaredsborna. Det var stiftarnas önskemål att hälften av avkastningen skulle gå till kyrkliga ändamål och andra hälften till humanitära ändamål. Sexdrega församling och missionskyrkan ansöker årligen om medel till kyrkliga ändamål i Hillared. Ur den humanitära fonden har bl a delats ut medel Bygdegårdsföreningen, Hillareds IF, Fiberföreningen, PRO, Röda Korset, klass 6 Hillareds skola för skolresa m fl. De invånare i Hillared som fyllt 80 år får en julgåva.

Den som vill söka medel från Schedvinska stiftelsen kan sända sin ansökan till:

Schedvinska Stiftelsen
Kinds pastorat
Box 109
512 23 Svenljunga

Förslag till mall på ansökan kan skrivas ut från den här sidan, klicka på ”Ansökan”. Ansökan bör innehålla senaste verksamhetsberättelsen och bokslut, namn på sökande, motivering till ansökan samt kontouppgifter och kontaktuppgifter.